2014 Regenskab

GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY
                   
REGNSKAB FOR 2013/2014
                   
                   
      2013-2014   2012-2013   2013-2014   2012-2013
                   
Saldo pr. 30.06.2013         35.418,75            
                   
Indtægter:                  
Kontingent         11.400,00         10.060,00        
Renter                  
Vejpenge                  
Diverse                  
            11.400,00         10.060,00        
                   
Udgifter:                  
Vedligeholdelse                   2.000,00            1.500,00
Renovation                       565,01                564,23
Forsamlinger og møder                 1.031,50            1.179,70
Kontorartikler                         51,00                345,50
Porto                         180,00                  84,00
Giro/Bankudgifter                       151,00                300,00
Fest                  
Hjemmeside                       695,00                695,00
Kontingent Paraply organisation                      1.000,00
Diverse (gave til afgående kasserer)                   510,00    
                      5.183,51            5.668,43
                   
Saldo pr. 30. juni 2014                 41.635,24    
                   
Balance           46.818,75             46.818,75    
                   
Indestående på bankkonto:       41.570,99            
Kontant:     64,25            
            41.635,24            
                   
                   
Kasserer:                  
                   
Annette Møller                
                   

2014 Regenskab