Godkendt regenskab 2011/2012

Skrevet af formanden

 Grundejerforeningen BIRKELY


Regnskab for 2011/2010
2011/2012


2011/12
2010/11
2011/12
2010/11


Saldo pr. 1. juli 2011

26942,29

Indtægter:
Kontingent

11.250,00
10.050,00Grenaffald
Renter
Vejpenge
Diverse11.250,00
10.050,00

Udgifter:
Grenaffald
Vedligeholdelse2.000,00
Renovation

563,46
565,00
Forsamlinger og møder

1347,35
1.500,10
Kontorartikler

100,00

Porto

45,00

Giro

300,00

Fest
Hjemmeside

695,00

Kontingent Paraply organation

1.000,00
1.000,00
Diverse

3.114,30
7.165,11
5.365,10
Saldo pr. 30. juni 201231.027,18

Balance:

38.192,29
38.192,29


Indestående på giro:

30.028,73

Kontant:

998,45
31.027,18Kasserer:
Sv. Mouritzen