Regenskab 2018/2019

Regenskab 2018/2019

GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY
                   
REGNSKAB 2018/2019
                   
                   
      2018/2019   2017/2018   2018/2019   2017/2018
                   
Saldo pr. 30.06.2018     47.832,65            
                   
                   
INDTÆGTER:                  
Kontingent      10.500,00   10.650,00        
Betaling til Jubilæumsbrunch         1.840,00        
Betaling til Skt. Hans Fest            980,00   1.040,00        
                   
       11.480,00   13.530,00        
                   
UDGIFTER:                  
Vedligeholdelse af vejene                 1.000,00
Renovation                  620,00   620,00
Forsamlinger og møder               4.777,25   8.930,00
Kontorartikler                     15,00    
Bankafgifter                     30,00   60,00
Hjemmeside                  795,00   795,00
Diverse                  354,50   2.769,00
                   
                6.591,75   14.174,00
                   
Saldo pr. 30.06.2019             52.720,90    
                   
                   
BALANCE:     59.312,65       59.312,65    
                   
Indestående på bankkonto:     52.720,90            
Kontant      -                  
      52.720,90            
                   
                   
                   
Kasserer:                  
                   
                   
Annette Møller