2016/2017 regenskab

Skrevet af kasseren

REGNSKAB FOR 2016/20172016-2017
2015-2016
2016-2017
2015-2016


Saldo pr. 30.06.2016

49.783,40Indtægter:
Kontingent

11.250,00
12.450,00Renter
Vejpenge
Betaling til Skt. Hans Fest

1.040,00
12.290,00
12.450,00

Udgifter:
Vedligeholdelse af vejene

8.000,00
1.961,00
Renovation

619,15
681,00
Forsamlinger og møder

3.524,60
3.050,50
Kontorartikler

80,00
40,00
Porto

-
21,00
Bankudgifter

60,00
60,00
Hjemmeside

795,00
695,00
Diverse (vingaver til Skt. Hans mandskab 2016)

518,00
13.596,75
6.508,50


Saldo pr. 30. juni 2017

48.476,65Balance

62.073,40


62.073,40Indestående på bankkonto:

48.476,65

Kontant:

0,00
48.476,65

Kasserer:


Annette Møller