2017/2018 regenskab

GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY
                   
REGNSKAB 2017/2018
                   
                   
      2017/2018   2016/2017   2017/2018   2016/2017
                   
Saldo pr. 30.06.2017   48.476,65            
                   
                   
INDTÆGTER:                
Kontingent   10.650,00   11.250,00        
Betaling til Jubilæumsbrunch 1.840,00            
Betaling til Skt. Hans Fest 1.040,00   1.040,00        
                   
      13.530,00   12.290,00        
                   
UDGIFTER:                
Vedligeholdelse af vejene         1.000,00   8.000,00
Renovation           620   619,15
Forsamlinger og møder         8.930,00   3.524,60
Kontorartikler               80
Bankafgifter           60   60
Hjemmeside           795   795
Diverse             2.769,00   518
                   
              14.174,00   13.596,75
                   
Saldo pr. 30.06.2018           47.832,65    
                   
                   
BALANCE:     62.006,65       62.006,65    
                   
Indestående på bankkonto: 47.832,65            
Kontant      -                  
      47.832,65            
                   
                   
                   
Kasserer:                  
                   
                   
Annette Møller