Beretning 2013

Skrevet af formanden

 

Beretning

2013 Birkely generalforsamling

indledning

2012/13 har været et roligt år for foreningen Birkely.

Vejen

Vejen er stadig af en sådan stand, at huller kan afhjælpes med det overskydende grus der ligger i vejkanten- dog er den øverste del op mod Fælledvej lidt under pres. Den enkelt matrikelejer må gerne selv afhjælpe de små huller.

Udhæng over kørebanen

For 4 år siden kørte vi en ” kampagne” med fokus på trimning af den beplantning, der hænger ud over kørebanen ud for de enkelte matrikler.

Det hjalp dengang ,men der er igen steder på Klara Hansens vej hvor ”udhænget” ikke danner en naturlig fart chikane , men i stedet giver problemer ,når 2 biler skal passere samtidig. Der henstilles til fortsat trimning af egen beplantning.

Farten

Som aftalt på 2011 generalforsamlingen, blev der testet 20 km skilte.

Skiltene har bevist deres værd, og vil blive pillet ned efter sæsonen, op opsat igen før 2014 sæsonen - skiltene opbevares hos stig

ST. Hans

Der var mellem 2 og 300 personer der deltog i 2013 St. Hans.

Tak til dem som etablerede bålet, forplejningen samt foretog oprydningen,

Der skal jo også findes 3 til 4 nye 2014 ansvarlige hvis traditionen skal holdes i hævd.

Betaling

via info på hjemmesiden


Indbrud og Nabohjælp

Paraplyen

Vi skal have updated denne funktion, da stort set alle bruger netbank i dag.

Mere info følger.Det anbefales at aftale en ” turnus ” ordning med nærmeste naboer, så man ved hvert besøg i sommerlandet ,lige slår et smut forbi de huse man har lavet aftale med. jo flere medlemmer vi får ind med mail og telefon nr, jo hurtigere kan vi hjælpe hinanden


Paraplyen nærmer sig sin afslutning.

Visionen med en marina, døde med afvisningen fra Real Daina projektet omkring Strandkroen.

10 millioner Projektet faldt på en fodfejl - Real Dania støtter ikke projekter i bygninger der er privat ejet, dette burde projektlederen fra Kommunen havde vist inden man brugte de næsten 400.000 på et projekt. ?

Resterne ca 135.000 er udloddet til forskellige aktiviteter, og man må vel sige ,at Fjellerup har fået ganske meget ud af dette beløb, lige fra Ophaler plads, over badebro, til Forbedring af Lundøstien og et stort anlagt kunst projekt. Men nu er kassen tom. Og Paraplyen vil på kommende generalforsamling indstille til en nedlæggelse, og henstille til at vi i fællesskab bruger kræfterne via borgerforeningen. Som vi jo alle kan blive medlem af.


En kassere takker af. Svenn efter 25 år vil samtlige grundejere gerne takke for det store arbejde du har lagt i foreningen. Det forpligter jo os andre.

Brug www.fjellerupby.dk det er konstant opdateret med spændende aktiviteter