2021/2020 regenskab

                   
GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY
                   
REGNSKAB 2020/2021
                   
                   
      2020/2021   2019/2020   2020/2021   2019/2020
                   
Saldo pr. 30.06.2020        42.344,97               
                   
                   
INDTÆGTER:                  
Kontingent        10.950,00         11.400,00           
Betaling til Skt. Hans Fest             350,00               
                   
         11.300,00         11.400,00           
                   
UDGIFTER:                  
Vedligeholdelse af vejene                  6.000,00          17.812,50   
Renovation                     794,29               699,43   
Forsamlinger og møder                  1.388,00            1.650,00   
Kontorartikler                  
Bankafgifter                     663,35               210,00   
Hjemmeside                     929,00               929,00   
Diverse                          475,00   
                   
                   9.774,64          21.775,93   
                   
Saldo pr. 30.06.2021                43.870,33       
                   
                   
BALANCE:        53.644,97             53.644,97       
                   
Indestående på bankkonto:        43.870,33               
Kontant                     -                 
         43.870,33               
                   
                   
                   
Kasserer:                  
                   
                   
Annette Møller