Forside

2022 Generalforsamling

 

Fjellerup 27. Juni 2022

 

Til grundejerforeningen Birkely’s medlemmer.

 

Udsendt på mail, på vores hjemmeside www.Birkelyfjellerup.dk og opsat på stander ved Klara Hansens vej 2

 

Grundejerforeningen ”Birkely

 

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær

Generalforsamling 2022:

 

Søndag 24 juli kl. 9:00 til 10:30 på Vaffelbageriet .

 

Der bydes på kaffe og ét rundstykke, samt èn øl eller vand .

 

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Regnskab.
  4. Valg til bestyrelsen.

Annette er på valg, og vil gerne afløses som kasser.

  1. Fastsættelse af kontingent.
  2. Eventuelt.

 

Venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen.