2020 Generalforsamling

2020 Generalforsamling

Udsat indtil videre grundet  Covid 19

 

GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY
REGNSKAB 2019/2020

2019/2020


2018/2019


2019/2020


2018/2019Saldo pr. 30.06.2019


52.720,90
INDTÆGTER:


Kontingent


11.400,00


10.500,00


Betaling til Skt. Hans Fest980,00
11.400,00


11.480,00UDGIFTER:


Vedligeholdelse af vejene

17.812,50

Renovation


699,43


620,00


Forsamlinger og møder

1.650,00


4.777,25Kontorartikler
15,00


Bankafgifter


210,00


30,00


Hjemmeside


929,00


795,00


Diverse475,00


354,50


21.775,93


6.591,75Saldo pr. 30.06.2020


42.344,97
BALANCE:64.120,90
64.120,90

Indestående på bankkonto:

42.344,97

Kontant

42.344,97