Godkendt regenskab 2011/2012

Skrevet af formanden
Grundejerforeningen BIRKELY
Regnskab for 2011/2010


2011/2012
2011/12


2010/11


2011/12


2010/11Saldo pr. 1. juli 201126942,29Indtægter:


Kontingent11.250,00


10.050,00

Grenaffald


Renter


Vejpenge


Diverse

11.250,00


10.050,00Udgifter:


Grenaffald


Vedligeholdelse

2.000,00

Renovation563,46


565,00

Forsamlinger og møder1347,35


1.500,10

Kontorartikler100,00Porto45,00Giro300,00Fest


Hjemmeside695,00Kontingent Paraply organation1.000,00


1.000,00

Diverse3.114,30


7.165,11


5.365,10

Saldo pr. 30. juni 2012

31.027,18Balance:38.192,29


38.192,29Indestående på giro:30.028,73Kontant:998,45


31.027,18

Kasserer:


Sv. Mouritzen