• Referat fra generalforsamlingen 2023

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Stig Laursen. Der var ikke andre forslag. Stig blev valgt.

Beretning

Karin Bak aflagde beretning og nævnte det store fremmøde til St. Hans aften på Klara Hansens Vej 15 uden bål, men med sange og god stemning. Karin nævnte også at Klara Hansens Vej var blevet udbedret og opfordrede alle med at hjælpe med at holde den i god stand.

Der er kommet hjertestarter i byen, hvor Stig har været primus motor – 3 har deltaget i kursus i brug af den og den har været brugt.

Projektet Fjellerup Strandliv blev ikke realiseret pga klage fra Lokalafdelingen af Danmarks Naturfond.

I løbet af efteråret vil der blive opsat 3 skraldespande ved alle sommerhuse.

Der er opsat ladestandere på parkeringspladsen ved Museet.

Beretningen blev godkendt.

Regnskab

Hanne Munk aflagde regnskab – som blev godkendt med bemærkninger om der manglede linier over samlede indtægter og samlede udgifter, således at underskuddet fremgik klart.

Der vil komme et tilrettet regnskab. Regnskabet blev godkendt med den senere tilføjelse.

Valg af bestyrelse

Bestyrelsen består af Karis Bak, Th. Thomsens Vej 5, Brian Kirkebæk, Fælledvej 18B og Hanne Munk, Klara Hansens vej 15. 

Karis er på valg og vil gerne afløses som formand.

Gitte Nielsen, Fælledvej 18F, blev valgt som nyt medlem.

Den nye bestyrelse fordeler opgaverne.

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog en stigning til 250 kr pr matrikel så der er flere midler til at vedligeholde vejene. Stigningen blev godkendt.

Eventuelt.

Der var intet til eventuelt.