Beretning fra 2012 generalforsamlingen

Skrevet af formanden

Beretning

2012 Birkely generalforsamling

Vedtægterne

Foreningens interesser er, at varetage fællesinteresser ,såvel mellem disse, som over for tredjemand. Lige en opsummering på, at foreningen også godt må være udadvendt, så længe det er for at varetage medlemmernes interesse.

Vejen

Jørgen KLH 10 har været rundt med trillebør og skovl ,og har derved sparet foreningen for årets trimning. Der er stadig overskud af sand i kanterne af vejen, og jeg må igen opfordre medlemmerne til selv at tage ansvar for de huller, der kunne kommer uden for egen matrikel

Udhæng over kørebanen

For 3 år siden kørte vi en ” kampagne” med fokus på trimning af den beplantning, der hænger ud over kørebanen ud for de enkelte matrikler. Det hjalp dengang ,men der er igen steder på Klara Hansens vej hvor ”udhænget” ikke danner en naturlig fart chikane , men i stedet giver problemer ,når 2 biler skal passere samtidig. Der henstilles til fortsat trimning af egen beplantning. Jeg har fået et tilbud fra Hedeselskabet på en ” omgang” grenaffaldsafhentning- det vil koste 7000.

Farten

Som aftalt på 2011 generalforsamlingen, bliver der nu testet 20 km skilte. De er jo faktisk ganske søde, og skæmmer ikke vejen- de bliver pillet ned med udgangen af august, og opstilles næste år i Juni. Vi takker KL Hansens vej nr. 10 for indsatsen

ST. Hans

Der var mellem 3 og 400 personer der deltog i 2012 St. Hans, det er muligvis rekord. Tak dem som etablerede bålet, der skal jo også findes 3 nye 2013 ansvarlige hvis traditionen skal holdes i hævd.

Paraplyen

Projekt Lystbådehavn er nu udarbejdet og afleveret til Kommunen.. Der har siden sidste år været afholdt endnu et borgermøde med ca 200 deltagere. Herefter er der afholdt en workshop med frivillige, Paraplyen måtte deltage med 2 personer, ikke flere. Emnerne fra workshoppen vil blive prioriteret af Norddjurs, og indgå i den ansøgning der indsendes til Realdania. Der er ca 3, 5 millioner at gå efter. Vi er dog blevet bekendt med, at der er 3 bygninger der har hoved fokus, Blå Flag, strandkroen, samt det gamle frysehus yderst i Fjellerup mod Meilgårdskoven. Paraplyen har indstillet til Norddjurs kommune ,at lystbåde projektet sammen med andre Strandkro aktiviteter, indskrives i et samlet projekt. lykkedes dette ikke, kan Paraplyens mission ikke opfyldes , og foreningen har ikke mere sin berettigelse, da Norddjurs kommune har gjort sig til dommer over de projekter som kan indskrives i lokalplanen. Denne skærings dato er 1 oktober 2012 Se det omdelte materiale, som er visionært i tale, men ikke i handling.