Referat 2013

Referat fra generalforsamling 2013

Generalforsamling 27-07-2013 ”Birkely”

Dagsorden:

Valg af dirigent:

                                   Jørgen Buch, Klara Hansens vej 8.blev valgt enstemmigt.

Beretning:

                                         Beretning blev aflagt af formanden Stig Laursen.

Beretning blev godkendt.

Regnskab:

Regnskabet blev forelagt af kasserer Sven Mouritzen.

Regnskabet blev godkendt.

Valg af bestyrelsen:

Som tidligere meddelt afgik kasserer

Klara Hansens vej 23.

Ny kasser blev valgt enstemmigt, Annette Møller Klara Hansens vej 18.

Fastsættelse af kontingent:

                              Fortsættelse af kontingent på 150 kr. blev enstemmigt vedtaget.

Eventuelt:

                                     Der var stort fremmøde til vores Sankt Hans – bål igen i år.

Det blev vedtaget, at fortsætte Sankt Hans-aften ved stranden.

Klara Hansens vej 23, Jørgen Buch, Klara Hansens vej 8, Jørgen Scharf, Klara Hansens vej 10, Egon Jensen Foged Klara Hansens vej 28, Tage Madsen Fritidsvej 3,

Bestyrelsen opfordrer til at foreningens medlemmer samler grene til næste års Sankt Hans bål.

Der blev påtalt fra en grundejer at hullerne i vejen var til gene for cyklister, bestyrelsen overvejer      evt. at udbedre vejen.

Det blev ligeledes påtalt at huller i vejen Klare Hansens vej nedsætter bilisternes fart.      

Der blev ligeledes påtalt at skiltet Gennemkørsel forbudt på hjørnet af TH. Thomsens vej og Zachos vej er fjernet. Bestyrelsen opvejer evt. tiltag.

Parkering på græsrabatter/fortov.: Bestyrelsen undersøger. Det blev oplyst at det er ulovligt at parkerer på fortov i Aarhus kommune.

Bestyrelsen henstiller:

Bestyrelsen henstiller at små huller ud for egen matrikler i vejen udbedres, af de enkelte matrikler da der er stort overskud ved vejkanterne af stabil grus.

Der må ikke fjernes stabilgrus fra midten af vejen.

Dette medfører en besparelse for vores fore

Birgit Scharf

Sekretær