Beretning

2015 Beretning

Indledning:

2014/2015 har været endnu et roligt år. Vejen er blevet ekstra behandlet , de store huller er fyld med større sten , hvorefter der er lagt det traditionelle slidlag på. Vejen fremstår rigtig fin , måske endda for fin , da der forsat er enkelte personer der køre for stærkt.

Vi talte sidste år om at få dust tex til at lakere vejen. Dette betyder ,at hver gang vejen repareres ,vil vi også skulle lakere vejen. Vi har i år forsøgt at finde grus som støver mindre. Dog med blandet succes.

Måske skilte med ” du støver” kunne opsættes, det er set på andre veje.

Fra sidste års referat.Bænkene ved stranden , er ikke udskiftet. De må holde lidt endnu. Men det er medlemmerne frit for at male dem , de fleste har jo en sjat Gori i garagen. Nogen frivillige ??

Større skraldespand ved stranden .Der er ikke foretaget noget.

Flere 20 km skilte , også på de andre veje ? Overvejes .

Nogle skilte er vores egne. Andre er kommunes. Skal vi bruge penge på udskiftning ?

Gren ordning :Testen med de 10 opsamlinger , blev en noget blandet succes. Så det gentages ikke. Det er for egen regning for hver enkelt matrikel ejer at bortskaffe grenaffald.

St.hans : Igen god fremmøde. Tak til bålholdet. Jørgen + Jørgen+ Egon +Ivan og Tage. Gentages succesen Næste år. ? Men måske i en lidt ny tilpasset form med Grill ? Birgit har bolden

Generel info.Der er fra Norddjurs ,s side gjort store tiltag for at afhjælpe det konstante trafik problem omkring vaffelbageriet / Dancenter. På nær om lørdagen , syntes jeg vi ser en forbedring.

Vi har nok hver især en mening om skiltningen, og måden de er formuleret og virker på. Jeg har lovet at efterrationalisere med de ansvarlige på Norddjurs efter ferien. Så kommentarer modtages gerne. Det er dog positivt , at de nu lytter lidt til os. Og det er er blevet en del sikre ,at færdes på cykel/gangstien fra Prebens fisk hen forbi Dancenter. Der er dog rygter om at cykel stien skal føres neden om Dancenter/vaffelbageri/ Prebens fisk. Det er uden tvivl den helt rigtige løsning. Men afhjælper nok ikke de mange parkeringerne hen langs stranden i spids perioderne.

Hvad sker der ellers 2016/17Der er forskellige projekter i gang omkring nogle ,speciel aktiviteter omkring Fjellerup. Men jeg mener at borgerforeningen er primus motor i disse sager. Men spændende for området.

Indbrud og nabo hjælp Endnu en gang opfordres til Nabo hjælp