2018 Generalforsamling

Fjellerup april 2018

Til grundejerforeningens medlemmer.

Udsendt på mail, og opsat på stander ved Klara Hansens vej 2

Grundejerforeningen ” Birkely ”

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær

Generalforsamling 2018

Søndag 29 juli kl. 10:00 til 11:30 på

Vaffelbageriet .

Der bydes på kaffe og rundstykke .

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Beretning.

Regnskab.

Valg til bestyrelsen.

Birgit Scharf er på valg, og modtager gerne genvalg for endnu en periode.

Fastsættelse af kontingent.

Eventuelt.

Venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen.

Bemærk: Foreningen er på nettet.

Prøv at gå ind på vores hjemmeside www.birkelyfjellerup.dk

Den er allerede meget informativ.

Der mangler fortsat en del mailadresser- benyt venligst hjemmesiden, der er kontaktinformationer – eller læg en seddel med mail oplysninger i min postkasse på Klara Hansens vej 2.