2017/2018 regenskab

GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY
REGNSKAB 2017/2018

2017/2018


2016/2017


2017/2018


2016/2017Saldo pr. 30.06.2017


48.476,65
INDTÆGTER:


Kontingent


10.650,00


11.250,00


Betaling til Jubilæumsbrunch

1.840,00

Betaling til Skt. Hans Fest

1.040,00


1.040,00
13.530,00


12.290,00UDGIFTER:


Vedligeholdelse af vejene

1.000,00


8.000,00Renovation


620


619,15


Forsamlinger og møder

8.930,00


3.524,60Kontorartikler
80


Bankafgifter


60


60


Hjemmeside


795


795


Diverse2.769,00


518


14.174,00


13.596,75Saldo pr. 30.06.2018


47.832,65
BALANCE:62.006,65
62.006,65

Indestående på bankkonto:

47.832,65

Kontant-


47.832,65

Kasserer:


Annette Møller