Beretning 2013

Skrevet af formanden

Beretning

2013 Birkely generalforsamling

indledning

2012/13 har været et roligt år for foreningen Birkely.

Vejen

Vejen er stadig af en sådan stand, at huller kan afhjælpes med det overskydende grus der ligger i vejkanten- dog er den øverste del op mod Fælledvej lidt under pres. Den enkelt matrikelejer må gerne selv afhjælpe de små huller.

Udhæng over kørebanen

For 4 år siden kørte vi en ” kampagne” med fokus på trimning af den beplantning, der hænger ud over kørebanen ud for de enkelte matrikler. Det hjalp dengang ,men der er igen steder på Klara Hansens vej hvor ”udhænget” ikke danner en naturlig fart chikane , men i stedet giver problemer ,når 2 biler skal passere samtidig. Der henstilles til fortsat trimning af egen beplantning.

Farten

Som aftalt på 2011 generalforsamlingen, blev der testet 20 km skilte. Skiltene har bevist deres værd, og vil blive pillet ned efter sæsonen, op opsat igen før 2014 sæsonen - skiltene opbevares hos stig

ST. Hans

Der var mellem 2 og 300 personer der deltog i 2013 St. Hans. Tak til dem som etablerede bålet, forplejningen samt foretog oprydningen, Der skal jo også findes 3 til 4 nye 2014 ansvarlige hvis traditionen skal holdes i hævd.

Betaling via info på hjemmesiden Indbrud og Nabohjælp Paraplyen