2021/2020 regenskabGRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY
REGNSKAB 2020/2021

2020/2021


2019/2020


2020/2021


2019/2020Saldo pr. 30.06.202042.344,97INDTÆGTER:


Kontingent10.950,00


11.400,00

Betaling til Skt. Hans Fest350,00
11.300,00


11.400,00UDGIFTER:


Vedligeholdelse af vejene6.000,00


17.812,50

Renovation794,29


699,43

Forsamlinger og møder1.388,00


1.650,00

Kontorartikler


Bankafgifter663,35


210,00

Hjemmeside929,00


929,00

Diverse

475,00


9.774,64


21.775,93Saldo pr. 30.06.202143.870,33BALANCE:53.644,97
53.644,97

Indestående på bankkonto:43.870,33Kontant-


43.870,33

Kasserer:


Annette Møller