2021 generalforsamling referat

2021 Referat

2021 Generalforsamling grundejerforeningen Birkely

www.birkelyfjellerup.dk

Søndag d.12 september kl. 10.00  til  11: 30

I vaffelbageriet,

  1. Valg af dirigent.

        Bestyrelsen foreslog Jørgen Scharf som dirigent. Det blev enstemmigt vedtaget.

  1. Beretning.

Formanden. Gennemgik beretningen, som bliver rundsendt sammen med regnskab og referatet.

Fint fremmøde ca. 35 personer.   

  1. Fremlæggelse af regnskab ved. Anette gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

  1. Valg til bestyrelsen.

Formand Stig Lauersener er på valg + sekretær Birgit Scharf er også på valg og modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår følgende. Karis Bak T.H. Thomsens vej 5 som  sekretær, og Brian Kirkebæk Fælledvej 18 til bestyrelsen.

                     Det blev enstemmig vedtaget.

                     Stig fortsætter som konsulent/suppleant .Den nye bestyrelse fordeler arbejdet mellem sig.  

  1. Fastsættelse af kontingentet.

Vores kontingent på 150 kr. fortsætter og blev enstemmigt vedtaget.

  1. Eventuelt. Forslag fra Borgerforeningen om tilskud til Paddel tennis om 3000 kr. + tilskud til hjertestater 3000 kr.

Det blev enstemmigt vedtaget. ( Stig følger op.)

Fartbegrænsning. Farten er 40 km i timen for hele vores sommerhus område. Stig udtrykker at 41 km i timen er ”vanvidskørsel”

  1. Dirigenten takker for god ro og orden.
  1. Sekretær Birgit Scharf Klara Hansens vej 10 8585 Glesborg.