Velkommen til Grundejerforeningen Birkely i Fjellerup.

Birkely er grundejerforening for vejene Klara Hansens vej, Rævevej, Egernvej, Solstien, Th. Thomsensvej, Fritidsvej, Tangstien og Musvitvej, samt Fælledvej 15 og Fælledvej 18 D,E,F,G   

Generalforsamling  2023 bliver afholdt søndag 5. august 2023  fra 9.30 til 10.30 i Vaffelbageriet.

Indbydelse sendes på mail og opsættes på stander Klare Hansensvej 2.

Ny bestyrelse valgt 24.7.2022 er:  - Karis Bak, TH. Thomsensvej 5 og Brian Kirkebæk, Fælledvej 18 G. Hanne Munk, Klare Hansens vej 15.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig:

Karis Bak: formand og sekretær.

Hanne Munk: Kasser

Brian Kirkebæk. vejformand, bål mv.

Fjellerup-når solen går ned