2017 Beretning

Skrevet af formanden

Beretning generalforsamling Birkely

2017 i Jubilæumsåret

Det har været endnu et roligt år for foreningen.

Opsamling på sidste års referat:

Det har jo gennem årerne været lidt de samme ting, der påvirker de daglige rutiner for foreningens medlemmer, vejen, kanterne, trafikken , skiltningen osv.

Vi aftalte på 2015 generalforsamlingen ,at vi gerne ville have nye skilte for begge ender af Klara Hansens vej. Vi har fra kommunen fået grøn lys til at udskifte skiltene, og har også fået oplyst deres normale leverandør, som vi gerne må bruge. Der er ikke de store krav, heller ikke til højden . Men farven skal være grøn , så der signaleres ,, privat vej"

Her i 2017 har vi i Bestyrelsen fortsat et hængeparti med skiltene. Kommunen har bekræftet ,at vi gerne må skifte skiltene for egen regning med ovennævnte ”klausuler ”

Vi igangsætter indhentning af priser, og er det ikke for ekstremt, igangsættes udskiftningen. Rammebeløb 5000 kr. pr. skilt ?

Bænkene på stranden må fortsat gerne males af foreningens medlemmer? Farven er underordnet.- har dog her på markedet 2017 set nogle smarte bænke, hvor man i ryggen kan brænde ”Grundejerforeningen Birkely Fjellerup”. De koster ca 2500,- per stk.( forslaget nedstemt, vi renoverer de bestående bænke)

Nu til dette års beretning.

Klara Hansens vej og nogle af de små veje har fået nyt slidlag. Vi er fortsat udfordret på, at det støver på de varme dage, især når farten ikke reguleres. Vi må nok kigge lidt indad, da det ligner ,at det ofte er os selv ,der ikke helt respekterer forholdene.

Vejen er fortsat i rimelig god stand, men den megen regn i perioder ,udvikler desværre nye huller. Man må gerne selv lukke hullerne , da der ofte kan skrabes sand og sten fra kanterne af vejen. Lukkes hullerne i tide, udvikler de sig ikke til kratere. Men vi må nok påregne , at omkostningerne til vejen fortsat er en væsentlig udgift for os, hvilket jo også er helt i orden.

Der ser fortsat ud til ,at der er gang i sommerhussalget, så det med beplantning og kanter er måske i gang med at løse sig selv, da nye ejere ,ofte ønsker en grund hvor der kommer sol ind. Jeg må henstille til, at vi ”gamle ”, ser positivt på disse udfordringer. En ny ejer , kommer jo altid med positivt sind og en ambition om at finde fælles løsninger.

Kommunen . Og de nye initiativer i Fjellerup.

Thomasminde , er blevet udsat for en let renovering , og har jo faktisk været i brug her i sommer, sammen med Kunststien mellem Fjellerup og Bønnerup . Jeg kan varmt anbefale ,at man tager en cykeltur på stien, det er faktisk super flot.

Trafiksikkerheden for gående og cyklende ,omkring Prebens fisk og vaffelbageriet er nu tilfredsstillende. Vi må nok acceptere et par kaos situationer hvert år. Skiltningen kunne godt blive bedre, men selv jeg er blevet i tvivl om det nytter. Trafik retorikken i Danmark er skredet her de sidste år ." Mig først, og skidt så være med resten, " er den generelle holdning blandt mange besøgende gæster på en varm sommerdag. ( også sagt på 2016 generalforsamlingen) jeg har haft møde med både embedsmænd og politikere , men taler for døve øre.

St hans.

I år var der lagt op til fælles grill på Klara Hansesn vej 7 . Vejret drillede igen , men dog ikke så meget som i 2016.

Vi var ca 50 tilmeldte , og alle tilmeldte mødte op. Vi havde en god aften , som periodevis blev forstyrret af lette regnbyger.

Men igen , uden frivillige, kan et sådan arrangement ikke gennemføres. Og spørgsmålet er, om vi kan blive ved med at trække på disse kræfter , da det jo lidt er tordenskjolds soldater ,der møder frem hver gang.

Stor tak til alle og især Scharf og Johan som stod for telt, grill .

Alene det at købe ind til et sådan arrangement , kræver tid og ikke mindst studering af diverse tilbudsaviser. Arrangementet hold budgettet, men så er der ikke taget kørsel og egen tid med i beregningen.

Bålet:

Vi havde 3 opsamlinger, og så supplerede Vagn med resten.

Stor tak til Indsamlerne , - men mon ikke vi skal lade Vagn klare hele opgaven næste år.

Dvs, han leverer også bålmaterialet - jeg vil tro det kan gøres for 1000. kr- men er det grundejerforeningens opgave at lave bål på stranden ? ?

Men endnu en gang tak til de frivillige . Det er mange timer ,der bliver lagt i at

sikre ,at alle vi andre får en god aften. Kan/skal det fortsætte ??

Med disse ord vil jeg slutte beretningen for 2017