2017 referat fra generalforsamling

Skrevet af formanden

Generalforsamling i Birkely Fjellerup 2017.

Valg af dirigent.

Jørgen Bust blev foreslået og valgt.

Det blev konstateret at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Formandens beretning.

  V. Stig Laursen , som blev godkendt

Regnskab.

Regnskab blev fremlagt af Anette Møller og blev godkendt.

Valg til Bestyrelsen.

Stig er på valg og modtog valg for endnu en periode.

Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet er fortsat 150 kr.

Eventuelt.

Sankt Hans var en stor succes og gentages næste år,

med egenbetaling 20 kr. pr person.

Det blev vedtaget at Vagn skal leverer til Sankt Hans bålet næste år.

Der blev foreslået opsætning af parkeringsskilte med henvisning til ny parkeringsplads over for Strand kroen, det må være en kommunal opgave.

                                          Sekretær Birgit Scharf.