Referat 2018 Generalforsamling

Skrevet af formanden

                              Generalforsamling i Birkely Fjellerup 2018 .

Valg af dirigent.

Jørgen Bust blev foreslået og valgt.

Det blev konstateret at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens beretning. Stig

V. Stig Lauersen, Beretningen blev godkendt.

Regnskab.

Regnskab blev fremlagt af Annette Møller og godkendt.

Valg til Bestyrelsen.

Birgit Scharf er på valg og modtog valg for endnu en periode.

Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet er fortsat 150 kr. pr. år.

Eventuelt.

Sankt Hans var en stor succes og gentages næste år, med egenbetaling 20 kr. pr person.

Vi gentager den store succes på adressen Klara Hansens vej 7. Ivan, Johan, Kjeld og Jørgen står for Sankt Hans 2019.

Stig står for tilmeldingen og opkrævning for egenbetaling. Vagn skal leverer til Sankt Hans bål ved stranden.

Sikring af bænke ved stranden + evt. nye bænke, Stig, Johan og Jørgen arbejder videre.

Skraldespanden ved stranden skal evt. fjernes. ?? afventer næste års generalforsamling .

Evt. reparation af vej ved Tangstien, bestyrelsen ser på det.

Er Tangstien 2 medlem af Grundejerforeningen.???

Tilmelding til bedre bredbånd Stig opfordrer, meld Jer til på   WWW.tilmeld.dk/fjellerupoest .

                                                                                                                           sekretær Birgit Scharf