2014 Regenskab

GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY
REGNSKAB FOR 2013/2014

2013-2014


2012-2013


2013-2014


2012-2013Saldo pr. 30.06.2013


35.418,75


Indtægter:


Kontingent


11.400,00


10.060,00


Renter


Vejpenge


Diverse

11.400,00


10.060,00Udgifter:


Vedligeholdelse


2.000,00


1.500,00


Renovation


565,01


564,23


Forsamlinger og møder

1.031,50


1.179,70Kontorartikler


51,00


345,50


Porto180,00


84,00

Giro/Bankudgifter


151,00


300,00


Fest


Hjemmeside


695,00


695,00


Kontingent Paraply organisation1.000,00Diverse (gave til afgående kasserer)
510,00

5.183,51


5.668,43Saldo pr. 30. juni 2014


41.635,24


Balance46.818,75
46.818,75

Indestående på bankkonto:

41.570,99

Kontant:64,25


41.635,24Kasserer:
Annette Møller
2014 Regenskab