2014 Beretning

2014 beretning

Beretning

2014 Birkely generalforsamling

indledning

2013/14 har været endnu et roligt år for foreningen Birkely.

Vejen

Der er udbedret huller i den øverste del af Klara hansens vej. Selv efter udbedring, kommer der hurtigt huller efterfølgende. Dog kun i den øverste del af Klara Hansens vej- dvs den del af vejen der blev kloakeret for mange år siden. Bænkene ved stranden blev malet i 2013/14 men er måske ved at være lidt slidte.

Udhæng over kørebanen

For 5 år siden kørte vi en ” kampagne” med fokus på trimning af den beplantning, der hænger ud over kørebanen ud for de enkelte matrikler. Det hjalp dengang ,men der er igen enkelte steder på Klara Hansensvej hvor der bør trimmes. Jeg tror god de involverede grundejere kender deres forpligtelser. Så en påmindelse via mødereferatet bør være tilstrækkeligt. Ellers syntes jeg faktisk vejen og kanterne er ganske acceptable. Det er jo et sommerhusområde og ikke et parcelhuskvarter.

Farten

20 km skiltene virker nogenlunde, og bliver nedtaget og opsat af bestyrelsen

ST. Hans

St. Hans. 2014 var på en hverdag, så ikke samme fremmøde som de sidste 3 år. Tak til dem som etablerede bålet, forplejningen samt foretog oprydningen, Der skal jo også findes 3 til 4 nye 2014 ansvarlige hvis traditionen skal holdes i hævd.

Betaling via info på hjemmesiden   Indbrud og Nabohjælp         Paraplyen

Vi skal have opdateret denne funktion, da stort set alle bruger netbank i dag.       Det anbefales at aftale en ” turnus ” ordning med nærmeste naboer, så man ved hvert besøg i sommerlandet ,lige slår et smut forbi de huse man har lavet aftale med. jo flere medlemmer vi får ind med mail og telefon nr, jo hurtigere kan vi hjælpe hinanden   Paraplyen blev nedlagt i efteråret 2013, alle aktiviteter ligger nu hos borgerforeningen. Det står hver enkelt medlem frit at blive medlem af borgerforeningen, og derigennem påvirke udviklingen i Fjellerup.   Jeg tillader mig dog stadig ,at blande mig i trafiksikkerheden omkring Dan sommer og Klara Hansens vej. Men det er en tung kamp, men dog hver at kæmpe for, vi skulle jo gerne kunne lade vores børn gå alene til stranden , eller færdes på cykelstien uden risiko for liv og lemmer. Lokalavisen har bragt et indslag, og der er aftalt møde med den ansvarlige ingeniør for vej og skilt. Dog stadig en ”gang uld i mund” fra de ansvarlige, men de bliver fulgt til dørs på lovede deadlines.

2014 Beretning