2019 referat fra 2019 generalforsamling

2019 referat

Referat fra Generalforsamling 2019

Generalforsamling i Birkely Fjellerup 2019

Valg af dirigent.

Jørgen Bust blev foreslået og valgt.

Det blev konstateret at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Stort fremmøde 55 personer.

Formandens beretning.

V. Stig Lauersen, Beretningen blev godkendt.

Det blev dog påtalt vedr. Fibernet/indkørsler fra Ole og Tage, sætninger.

Regnskab.

Regnskab blev fremlagt af kasser Anette Møller og godkendt.

Valg til Bestyrelsen.

Anette Møller er på valg og modtog valg for endnu en periode.

Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet er fortsat 150 kr. pr. år.

Eventuelt.

Stig har lagt et meget stort arbejde vedr. chikaner på Klara Hansens vej.

Stigs forslag er godkendt af Norddjurs kommune.  - Forslaget blev nedstemt.

Der blev tilkendegivet godkendelse til indkøb af trejulscykler/vejchikaner som kan opstille i vejkanten i perioder og forhåbentlig derved vil  nedsætte farten på Klara Hansens vej.

Stig opfordrede til at man melder sig som suppleant til bestyrelsen, gerne 2 suppleanter og gerne under 50 år.

Sankt Hans var igen i år en stor succes og gentages i 2020, med egen betaling 20/25 kr. pr. person.

Sekretær Birgit Scharf.