Regenskaber fra tidligere generalforsamlinger

Fjellerup 10 juni 2013

Til grundejerforeningens medlemmer.

Udsendt på mail, og omdelt til medlemmer som ikke er på maillisten.

Grundejerforeningen ” Birkely ”

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær

Generalforsamling 2013

Lørdag 27 juli kl. 10:00 til 11:30 i Vaffelhuset. Der bydes på kaffe og rundstykke.

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Beretning.

Regnskab.

Valg til bestyrelsen.

Sven er på valg, og modtager ikke genvalg, så vi skal have fundet et nyt bestyrelsesmedlem .

Fastsættelse af kontingent.

Eventuelt. Herunder information om medlemskab af paraplyen.

Betaling – Girokort eller betalingsservice .

Et emne vi skal have taget op.

I disse tider har de fleste netbank, så mon ikke det er tid,at ændre fra hussandomdelte girokort til betaling via Betalingsservice eller direkte via Bank ??

Venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen.

Bemærk: Foreningen er på nettet.

Prøv at gå ind på vores hjemmeside www.birkelyfjellerup.dk

Den er allerede meget informativ.

Der mangler fortsat en del mailadresser- benyt venligst hjemmesiden, der er kontaktinformationer – eller læg en seddel med mail oplysninger i min postkasse på Klara Hansens vej 2.