Regenskab 2018/2019

Regenskab 2018/2019

GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY
REGNSKAB 2018/2019

2018/2019


2017/2018


2018/2019


2017/2018Saldo pr. 30.06.201847.832,65INDTÆGTER:


Kontingent10.500,00


10.650,00

Betaling til Jubilæumsbrunch

1.840,00

Betaling til Skt. Hans Fest980,00


1.040,00


11.480,00


13.530,00UDGIFTER:


Vedligeholdelse af vejene

1.000,00

Renovation620,00


620,00

Forsamlinger og møder4.777,25


8.930,00

Kontorartikler15,00Bankafgifter30,00


60,00

Hjemmeside795,00


795,00

Diverse354,50


2.769,00


6.591,75


14.174,00Saldo pr. 30.06.201952.720,90BALANCE:59.312,65
59.312,65

Indestående på bankkonto:52.720,90Kontant-


52.720,90

Kasserer:


Annette Møller