Standardside

2014 referat fra generalforsamling

Generalforsamling 26-07-2014 ”Birkely”

Dagsorden:

Valg af dirigent:

Jørgen Buch, Klara Hansens vej 8.blev valgt enstemmigt.

 

Beretning:

Beretning blev aflagt af formanden Stig Laursen.

Beretning blev godkendt.

Formanden fremhævede at der var stort fremmøde til årets Generalforsamling 37 personer.

 

Regnskab:

Regnskabet blev forelagt af kasserer Annette Møller Klara Hansens vej 18.

Regnskabet blev godkendt.

 

Valg af bestyrelsen:

Formanden Stig var på valg.

Stig var villig til genvalg og det skete enstemmigt.

 

Fastsættelse af kontingent:

Kasseren Anette Møller opfordrede til fortsættelse af kontigentet 150 kr. pr. år. – det blev vedtaget enstemmigt.

 

Eventuelt:

Der var pæn fremmøde til vores Sankt Hans – bål igen i år.

Det blev vedtaget, at fortsætte Sankt Hans-aften ved stranden.

Jørgen Buch, Klara Hansens vej 8, Jørgen Scharf, Klara Hansens vej 10, Egon Jensen Foged Klara

Hansens vej 28 Ivan Agerskov Sørensen Klara Hansens vej 7. Samler sammen til Sankt hans bål på stranden 2015.

Meddel venligst til formanden om I har grenaffald til Sankt Hans bål som ligger ved vejen 2015.

Fremsatte forslag :

 

Gelænder ved badebroen.

Nye bænke ved stranden. Forslag: Kontakte Teknisk skole vedr. evt. nye bænke.

Evt. større skraldspand ved stranden.

20 km. Skilte på T.H. Thomsens Vej.

Nyt Gennemkørsel forbudt skilt på hjørnet af Zachos Vej og T.H. Thomsens Vej.

Forslag til ”lakering” af vores grusvej, grundet støvgener.

Bestyrelsen opfordrer ” Hold øje med nabohusene især om vinteren.” ( indbrud )

 

Grenaffald:

Formanden fremsatte FORSLAG/TEST om der var opbakning til afhentning af grenaffald 1gang årligt af Vagn. pris pr. husstand 150 – 175 kr. inkl. moms. Forslaget gik på i alt 10 parceller foreløbig testes et år.Dette betyder også , at er man med i test ordningen , og udfaldet ikke er tilfredsstillende, stå den enkelte grundejer selv for oprydningen.

Forslaget gik på at betalingen skal ske fra Grundejerforeningens kasse.

 

Formanden vedtog forslaget uden afstemning.

 

 

Sekretær

Birgit Scharf

Klara Hansens Vej 10

8585 Glesborg