2018 Beretning

Skrevet af formanden

Birkely beretning 2018 generalforsamling 29 juli .

Det er en fornøjelsen, at kunne stå her og sige , sikker en sommer vi har haft , og det er ikke slut endnu.

Det gode vejr har påvirket 2018 en del .

Vejen.

Vi har skrabet kanterne for overskydende grus og samlet det inde på vejen igen .

Så må vi se hvordan vejen arter sig når der kommer regn igen.

Den største udfordring har nok været støv. Men det har jo også lidt med mængden af trafik, og farten på bilerne at gøre. Der henstilles til at vises hensyn, også i de områder man ikke selv bor i.

Kommunen.

Jeg rar skrevet yil kommunen  ,om fortsat manglende skiltning med henvisning til P- pladser. Dog ingen reaktion.

Bænkene

Er nu renoveret, men vi skal have taget stilling til hvordan vi sikre område omkring bænken nærmest blå flag . Gode forslag modtages, Det er i Birkelys  interesse at ,klinten sikres . Frivillige søges.

Kunne vi etabler et mødeområde med 3 til 4 borde bænke , ligesom gimlevej.

Det kunne jo være hyggeligt med et fælles morgenbord område. Der skal skiltes tydeligt , at det er privat. Selvom det ikke er helt efter reglerne. Men der er jo en del anerki i fjellerup. Så hvorfor kke også os, når det er til glæde for grundejerne?  Blot en åbning til debat.

Skraldespanden.

Skal vi som grundejerforening hold stranden ren? . Men det kunne jo være et forhandlings objekt med kommunen. Får vi lov at opstille private borde, skal vi nok beholde skraldespanden..?

S. Hans

En noget pudsig st. Hans. Ingen bål, men vi fik faktisk en hyggelig aften. Selvom den blev lidt kold.

Vi var 53 . Stor tak til de involverede. Skal det gentages? . Grundejerforeningen støtter arrangementet, med et mindre beløb. Men det skal pointeres, at det IKKE er grundejerforeningen der er vært., Den koordinere blot arrangementet.

Det generelle afbrændingsforbud.

Onsdag aften i denne uge, var der en del aktivitet på stranden, da bekymrede sommerhusejere kunne lugte noget brændt. Det viste sig ,at det var lugten fra brandene Nordjylland vi kunne lugte.

Men det giver stof til eftertanke. Så det anbefales, at vi holder lidt selv justits med vores område.

Den nye datalovgivning.

Vi har ingen CVR nummer, så bliver vi retsforfulgt, vil det nok blive bestyrelsen der anklages.

Vores medlemsside. Har ikke følsomme data, men alligevel skal vi være forsigtige. Indtil der er kommet mere klarhed over reglerne, vil der ikke være medlemsliste på hjemmesiden.

Der udleveres medlemsliste i papirform her ved generalforsamlingen.

Det løse.

Fjellerup krimierne de 2 første bind er læst, en 3 .die skulle være på vej.

Vandværket.

Der er indgået forlig, og sagen er nu afsluttet . Vi skal igang med at fremtidssikre værket, da del af det tekniske udstyr er slid. En renovering i millionklassen er påkrævet, men der er penge på bogen.

Nye vedtægter. Mødeindkaldelsen. Første lørdag i juli kl 09.00. Via nettet samt fjellerupguiden og infostandere samt nyhedsbrev.

Husk at tilmelde jer nyhedsbrevet via

Overordnet set. Har det været endnu et roligt år foreningen, hvor den gensidige respekt præger dagligdagen .

Vi har selv  et ansvar for, at der er plads til alle .