2016/2017 regenskab

Skrevet af kasseren

REGNSKAB FOR 2016/2017

2016-2017


2015-2016


2016-2017


2015-2016Saldo pr. 30.06.201649.783,40

Indtægter:


Kontingent11.250,00


12.450,00

Renter


Vejpenge


Betaling til Skt. Hans Fest1.040,00


12.290,00


12.450,00Udgifter:


Vedligeholdelse af vejene8.000,00


1.961,00

Renovation619,15


681,00

Forsamlinger og møder3.524,60


3.050,50

Kontorartikler80,00


40,00

Porto-


21,00

Bankudgifter60,00


60,00

Hjemmeside795,00


695,00

Diverse (vingaver til Skt. Hans mandskab 2016)518,00


13.596,75


6.508,50Saldo pr. 30. juni 201748.476,65

Balance62.073,40
62.073,40

Indestående på bankkonto:48.476,65Kontant:0,00


48.476,65Kasserer:
Annette Møller