2021 generalforsamling 12 /9 kl 10 i Vaffelbageriet

Fjellerup 20/7

2021 Generalforsamling grundejerforeningen Birkely   

www.birkelyfjellerup.dk

Grundet corona restriktionerne er det desværre først muligt at indkalde nu . 2020 generalforsamlingen er at betragte som aflyst.

2021 generalforsamlingen afvikles med en lille forsinkelse i forhold til vedtægterne

 Søndag 12 september kl. 10.00 til 11:30

i vaffelbageriet,

der bydes på kaffe og rundstykker.

Til grundejerforeningens medlemmer.

Udsendt på mail, og opsat på stander ved Klara Hansens vej 2

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Regnskab.
  4. Valg til bestyrelsen.

Birgit Scharf  er på valg, og modtager  ikke  genvalg , vi har en kandidat.

Stig Laursen er på valg og modtager ikke genvalg, her søges en kandidat ???

  1. Fastsættelse af kontingent.
  2. Eventuelt.   Herunder forespørgsel fra borgerforeningen om tilskud til paddel tennis anlæg på 3000,00.  Stig kommer med oplæg.  I den forbindelse skal diskuteres om vi støtter lokale initiativer, eksempelvis   Hjertestarter, fartbegrænsning osv.

Venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen.    

 Annette.Birgit og Stig

Bemærk: Foreningen er på nettet.

Prøv at gå ind på vores hjemmeside www.birkelyfjellerup.dk

Den er allerede meget informativ.

Der mangler fortsat en del mailadresser- benyt venligst hjemmesiden, der er kontaktinformationer – eller læg en seddel med mail oplysninger i min postkasse på Klara Hansens vej 2.