2015 referat fra 2015 generalforsamlingen

2015 referat

Generalforsamling 29-07-2015 ”Birkely”

Dagsorden:

Valg af dirigent:

                                   Jørgen Bust, Klara Hansens vej 8.blev valgt enstemmigt.

Beretning:

                                         Beretning blev aflagt af formanden Stig Laursen.

Beretning blev godkendt.

Formanden fremhævede at der var stort fremmøde til årets Generalforsamling 38 personer.

Regnskab:

Regnskabet blev forelagt af kasserer Annette Møller Klara Hansens vej 18.

Regnskabet blev godkendt.

Valg af bestyrelsen:

Sekretær Birgit Scharf var på valg.

                                        Birgit var villig til genvalg og det skete enstemmigt.

Fastsættelse af kontingent:

Kasser Annette Møller opfordrede til fortsættelse af kontingent 150 kr. pr. år.

                                                             Blev enstemmigt vedtaget.

Eventuelt:

                                    Der var pæn fremmøde til vores Sankt Hans – bål igen i år.

Der blev besluttet at næste år vil der blive serveret grillede pølser og kartoffelsalat, i stedet for kringle.  

Indsamling til Sank Hans bål år 2016.

Jørgen Bust, Klara Hansens vej 8, Jørgen Scharf, Klara Hansens vej 10, Egon Jensen Foged Klara

Hansens vej 28 Ivan Agerskov Sørensen Klara Hansens vej 7. Samler sammen til Sankt hans bål på stranden 2016.

Meddel venligst til formanden om I har grenaffald til Sankt Hans bål som ligger ved vejen 2016.

Fremsatte forslag:

Bestyrelsen opfordrer. Hold øje med nabohusene især om vinteren.” ( indbrud )

Vejskilte: Der blev vedtaget at vi skal have nye vejskilte som er enslydende ( Jørgen Scharf )

Der blev opfordret til, at der skulle strammes op vedr. manglende kontingent indbetaling.

Vedr. 20 km. Skilte: Jørgen Scharf laver nogle flere 20 km. Vejskilte.

Jubilæum 2017: der blev opfordret til, at kom med gode forslag til bestyrelsen.

Sekretær

Birgit Scharf

Klara Hansens Vej 10

8585 Glesborg