referat 2022

Referat fra generalforsamling 2022

Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Stig Lauersen, der var ikke andre forslag, hvorfor Stig blev valgt.

Stig konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Beretning:

Karis Bak aflagde beretning – som blev godkendt uden bemærkninger.

Regnskab:

Anette Møller aflagde regnskab – som blev godkendt uden bemærkninger.

Valg af bestyrelse:

Anette Møller var på valg som kasser og ønskede at blive afløst - Hanne Munk, Klare Hansens vej 15 blev valgt som ny kasser.

Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog kontingent uændret til 150 pr. matrikel – det blev godkendt.

Eventuelt:

Der blev drøftet støv, bum og trehjulet cykler på Klara Hansens vej - det blev aftalt at bestyrelsen undersøger, om det er det rigtige stabilgrus, som bliver brugt.

Bestyrelsen oplyste, at man har valgt Stig Lauersen, som ekstern kontrollér af regnskabet.