2016 Beretning

Beretning generalforsamling Birkely 2016

Det har været endnu et roligt år for foreningen.

Opsamling på sidste års referat:

Det har jo gennem årerne været lidt de samme ting der påvirker de daglige rutiner for foreningens medlemmer, vejen, kanterne, trafikken , skiltningen osv.

Vi aftalte på 2015 generalforsamlingen ,at vi gerne ville have nye skilte for begge ender af Klara Hansens vej. Vi har fra kommune fået grøn lys til at udskifte skiltene, og har også fået oplyst deres normale leverandør, som vi gerne må bruge. Der er ikke de store krav, heller ikke til højden . Men farven skal være grøn , så der signaleres ,, privat vej"

Vi igangsætter indhentning af priser, og er det ikke for ekstremt, igangsættes udskiftningen.Bænkene på stranden må fortsat gerne males af foreningens medlemmer? Farven er underordnet.

Nu til dette års beretning.

Sensommeren 2015, var ganske fornuftig - vejrmæssigt. Dog må det siges ,det har regnet en del, hvilket også kunne ses på størrelsen af hullerne i vejen. Vi prøvede noget nyt i år. Vagn fyldte de store huller med rald. Samtidig fik vi smidt en bunke rald samt stabil grus på hjørnet af Egernvej og Kl Hansens vej . Ideen var , at når den første rald havde sat sig kunne vi hver især dække hullerne ud for egen matrikel med stabil grus.

Det virkede ikke , så Scharf i nr 10 blev på eget initiativ vejmand på den nederste del af Klara Hansensvej . Tak til Scharf. De resterende bunker er blevet fjernet af beboere på Rævevej- tak for det. Dette initiativ gentages ikke, vi finder en total løsning med Vagn næste år.

Der har været en del ombygninger, og der har også været nogle ejerskift. Dette betyder som regel øget trafik med tunge biler, dvs øget slid på vejene, især de små sideveje er ikke så stabile , så der må forventes øgede vejudgifter de kommende år. Alle veje skal behandles ens ,også ud fra det trafikpres der måtte komme.

Beplantning : jeg vil tillade mig at åbne en dialog mht til vedligehold af egen grund i henhold til vedtægterne. Vi ser ofte nye ejere åbne grunden med træfældning osv. Men hvad med de ,, gamle ejere ,, skal vi have max højde på træer 6 meter ??

Det kniber også lidt med , holde egne kanter ud til vejen . Der henstilles til trimning , med mindre der er tale om trafikregulerende formål ? Bestyrelsen vil lave en gennemgang af området og komme med henstillinger.

 

 

Kommunen . Og de nye initiativer i Fjellerup.

Thomasminde , ser der ikke ud til at ske noget med ,ud over den forfalder. Jeg er ret sikker på de 6 til 10 kitesurfere der bruget thomasminde 5 til 10 gange på en sæson er godt tilfredse. Ellers ved jeg ikke mere. Jeg har skrevet til min politiske kontakt , men har ikke pt fået en opdatering.

Min kommunale kontakt Helen Rosager er stoppet , så jeg er ikke helt opdateret.

Trafiksikkerheden omkring Prebens fisk og vaffelbageriet er nu tilfredsstillende. Vi må nok acceptere et par kaos situationer hvert år. Skiltningen kunne godt blive bedre, men selv jeg er blevet i tvivl om det nytter. Trafik retorikken i Danmark er skredet her de sidste år ." Mig først, og skidt så være med resten, " er den generelle holdning blandt mange besøgende gæster på en varm sommerdag.

St hans.

Vi havde styr på alt, undtagen regnen.

Der var virkelig lagt arbejde i fra , Scharf, Keld,Egon, og Ivan mht til årets st.hansbål. Stor tak til dem ,og Bust for også at deltage i oprydningen.

Bålet skulle have været tændt kl . 21.00 med efterfølgende sang og pølser, men regnen ville det anderledes. Vi måtte improvisere, grillen blev flyttet tilbage til nr 10 hvorefter Scharf var grill mester. Det lykkedes desværre ikke at få fat i alle tilmeldte, men vi blev vel en 30 stykker som krøb sammen i udestuen i nr 10.

Og pokkerme om ikke regnen stoppede kl 21.30 så vi fik gang i bålet , og det er nok første gang at selve bålet blev afbrændt med kun deltagere fra birkely.

Vi har lært lidt af dette års st. Hans . Og skal det gentages , bliver det nok med 2 seancer, da det er lidt sent at spise pølser efter kl . 21.00

Men igen , uden frivillige kan et sådan arrangement ikke gennemføres.

Jeg bokser lidt med om vi kan få Vagn koblet på opgaven, så han opsamler materiale på 2 til 3 adresser , og så fragter de opsamlede grene og kviste ned på stranden , hvor vi så selv bygger bålet. Dette kan dog ikke gøres uden udgifter, måske ca 1000/1500

Må et bål koste dette + fortæring?

Vandværket: Der er indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling, 24/8 kl 19.00 i aktiviteshuset.Så må vi se hvad  der sker, vi er jo alle berørte som ” andelshavere” af driften.

Vandværket: Der er indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling, 24/8 kl 19.00 i aktiviteshuset.Så må vi se hvad  der sker, vi er jo alle berørte som ” andelshavere” af driften.

Vandværket: Der er indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling, 24/8 kl 19.00 i aktiviteshuset.Så må vi se hvad  der sker, vi er jo alle berørte som ” andelshavere” af driften.