Forside

2023 Generalforsamling

 

Fjellerup 14. juli 2023

Til grundejerforeningen Birkely’s medlemmer.

 

Udsendt på mail, på vores hjemmeside www.Birkelyfjellerup.dk og opsat på stander ved Klara Hansens vej 2

 

Grundejerforeningen ”Birkely

 

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær

Generalforsamling 2022:

 

Søndag 6. august kl. 9:30 til 10:30 på Vaffelbageriet .(det her ikke været muligt at indkalde i juli måned som vedtægtens § 10 siger)

Der bydes på kaffe og ét rundstykke, øl eller vand kan købes for egen regning.

 

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Regnskab.
  4. Valg til bestyrelsen. Karis er på valg og vil gerne afløses.
  5. Fastsættelse af kontigent.
  6. Eventuelt


 

Venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen.