2019 Generalforsamling

2019 Generalforsamling

Fjellerup 13 Maj  2019

Til grundejerforeningens medlemmer.

Udsendt på mail, og opsat på stander ved Klara Hansens vej 2

Grundejerforeningen ” Birkely ”

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær

Generalforsamling 2019

Søndag 28 juli kl. 10:00 til 11:30 på

Vaffelbageriet . Der bydes på kaffe og rundstykke .

Dagsorden:

  1. 1.    Valg af dirigent.
  2. 2.    Beretning.
  3. 3.    Regnskab.
  4. 4.    Valg til bestyrelsen.

Annette er på valg, og modtager gerne genvalg for endnu en periode.

Skal vi have  suppleanter

??

Fastsættelse af kontingent.

Eventuelt.

Venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen.

Bemærk: Foreningen er på nettet.

Prøv at gå ind på vores hjemmeside www.birkelyfjellerup.dk

Den er allerede meget informativ.

Der mangler fortsat en del mailadresser- benyt venligst hjemmesiden, der er kontaktinformationer – eller læg en seddel med mail oplysninger i min postkasse på Klara Hansens vej 2.